IJsselmeer met zwem- zonne- en (kite) surfstrand en zeilevenementen

Recht tegenover vakantiestudio Onderdijk ligt de ‘vooroever’, een stuk buitendijks land met ondiep water, een belangrijk fouragegebied van de tqalrijke watervogels die, komend vanaf het IJsselmeer, op het land een rustplaats voor de nacht zoeken. De grauwe gans is hierbij goed vertegenwoordigd. In grote formaties vliegen zij luidruchtig en laag over en grazen ‘s avonds in grote getale op de graslanden rondom de dijk (1 kg gras per dag).

vakantiestudio-onderdijk-ijsselmeer-gans vakantiestudio-onderdijk-ijsselmeer-ganzen